رئیس اداره مخطوطات این سازمان با بیان این مطلب گفت: این نسخه شاهنامه که به لحاظ دارا بودن مجالس نقاشی ارزشمند از نفاست ویژه ای برخوردار است توسط شورای نشر نفایس برای گنجینه مخطوطات کتابخانه مرکز آستان قدس روی خریداری شد.

سید محمد رضا فاضل هاشمی خاطرنشان کرد: این نسخه دارای51 مجلس نقاشی ظریف و زیبا به الوان و زر و دارای چهار سرلوح و کتیبه مذهب و منقش در آغاز و وسط هر جلد می باشد.

وی با بیان اینکه بین السطور صفحات آغازین طلا اندازی، تمام اوراق جدول بندی به زر تحریر دار و لاجورد، کمند کشی به سیاهی تحریر دار می باشد افزود: تاریخ کتابت سال1067 هجری قمری است که به خط نستعلیق چهارستونه 25 سطری کتابت شده است.

وی اضافه کرد: تعداد اوراق560 برگ در اندازه37*22 سانتی متر و دارای جلد مقوایی با عطف و گوشه تیماج است.


گفتنی است گنجینه مخطوطات آستان قدس رضوی به واسطه قداست معنوی ، اعتماد مردمی و نگه‌داری و حفاظت دقیق علمی و تجربی روزانه پذیرای بسیاری از مصاحف شریف و کتب خطی و اسناد تاریخی بصورت وقف، اهدا و خریداری است که پس از ثبت وفهرستنویسی در اختیار علاقه‌مندان به آثار معنوی وتاریخی قرار می گیرد.