کتابخانه و موزه ملی ملک، نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران و یکی از شش کتابخانه بزرگ کشور در حوزه نسخه های نفیس خطی به شمار می آید که در سال 1316 خورشیدی از سوی حاج حسین آقا ملک بر آستان قدس رضوی وقف شده است.


«موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک» پس از یک توقف کوتاه 30 روزه در خدمات رسانی فرهنگی به مخاطبان به دلیل انجام اصلاحات داخلی معماری، از اول دی 1392 خورشیدی، خدمات رسانی خود را به مراجعه کنندگان محترم همچون گذشته از سر می گیرد.
«موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک»، موقوفه آستان قدس رضوی، خدمات رسانی فرهنگی به بازدیدکنندگان موزه و مخاطبان و مراجعان کتابخانه ، در یک برهه زمانی 30 روزه از یکم آذر تا یکم دی ماه، در تداوم طرح پنج ساله  اصلاح معماری ساختمان موقوفه، متوقف شد تا برخی اصلاحات معماری در ساختمان صورت پذیرد.

 پیش از آغاز عملیات اصلاحات ساختمانی یک ماه اخیر، برآورد شده بود که سروصدای ناشی از آن، برای مخاطبان و مراجعه کنندگان آزاردهنده بوده و امکان خدمات رسانی مناسب را به آنان خواهد گرفت. با بررسی های فراوان مشخص شد شرایط و مزاحمت های ساخت وساز به گونه ای خواهد بود که امکان دیگری به جز تعطیلی موقت خدمات رسانی فرهنگی وجود نخواهد داشت؛ از این رو با اطلاع  رسانی پیشین به مخاطبان، مقرر شد از یکم دی ماه، خدمات رسانی به مخاطبان ازسرگرفته شود. با این وجود، در مدت یک ماه تعطیلی خدمات رسانی به صورت فیزیکی، بهره گیری از امکانات کتابخانه ای و بازدید از موزه برای پژوهشگران و علاقه مندان، از راه فضای مجازی و وب سایت امکان پذیر بود.

 اکنون پس از بازگشایی و از سرگیری خدمات رسانی، علاقه مندان به بازدید از موزه و پژوهشگران و مخاطبان کتابخانه می توانند هر روز به جز جمعه ها از ساعت 8:30 تا ساعت 16:30 از خدمات این موقوفه 77 ساله بهره بگیرند.  

 علاقه مندان همچنین برای دریافت اطلاعات بیش تر درباره بازگشایی و چگونگی بهره گیری از خدمات موزه ای و کتابخانه ای می توانند با شماره تلفن 66751291 روابط عمومی موسسه  کتابخانه و موزه  ملی ملک تماس بگیرند.

 کتابخانه و موزه ملی ملک، نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران و یکی از شش کتابخانه بزرگ کشور در حوزه نسخه های نفیس خطی به شمار می آید که در سال 1316 خورشیدی از سوی حاج حسین آقا ملک بر آستان قدس رضوی وقف شده است. این نهاد فرهنگی در 8 دهه گذشته برآن بوده است در جریان توسعه فرهنگی کشور و آنگونه که واقف سفارش کرده است، در «ترقی معارف» بکوشد.