فلک تا هست او را نیست کاری

                            بجز کردی جدا یاری زیاری

 

شود روزی که من هم خاک گردم

                      بماند این وبلاگ از من1 یادگاری

1-من:خادم اهل علم((محمد مریدی))