سند مذکور یکی از برگه های مهم تاریخی در دوره قاجاریه محسوب می شود که از نظر ظاهری، ابعاد آن 30 × 2/41 سانتی متر بوده و آسیب دیدگی های آن، بر اثر شرایط نامناسب نگهداری، شامل پارگی بر روی خطوط، تاخوردگی و ریختگی و چین خوردگی در اکثر نقاط آن بوده است.

 

همچنین این سند دارای لایه پشتیبان غیراصولی از جنس کاغذ و دانه های درشت سریش در پشت سند نیز بوده است.


به منظور مرمت این برگ سند،کارشناسان اداره کل حفاظت و نگهداری آرشیو ملی، پس از انجام اقدامات اولیه شامل نمونه برداری، آفت زدایی و اسیدزدایی، لایه پشتیبان غیراصولی را به آرامی از پشت سند جداکرده که این کار با توجه به حلال بودن جوهر در آب با دقت فراوان انجام شد و در نهایت قسمت های ریخته شده با کاغذ مرمتی هم رنگ و هم ضخامت سند، مرمت و بازساز ی شد.


گفتنی است اداره کل حفاظت و نگهداری معاونت اسناد ملی، به عنوان مهم ترین مرکز مرمت و بازسازی کتب خطی و اسناد تاریخی در ایران و منطقه شناخته می شود و سالانه کارشناسان متعددی از کشورهای مختلف برای فراگیری مرمت و بازسازی اسناد، در دوره های آموزشی آن شرکت می کنند.