طی یک ماه تعداد 1724 جلد کتاب خطی و چاپ سنگی به صورت خریداری، اهدایی و امانت، توسط اداره کل کتاب های خطی و نادر کتابخانه ملی دریافت شده است.


از میان این تعداد کتاب خطی و چاپ سنگی، یک هزارو 109 نسخه به صورت خرید، 181 نسخه به صورت اهدایی و 452 مورد نیز به صورت امانی به کتابخانه ملی واصل شده است.

 گفتنی است بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، این سازمان با دارا بودن کمیته تخصصی نسخ خطی و نفیس، اقدام به خرید نسخه های ارزشمند می کند و علاقه مندان می توانند برای ارزیابی نسخه های خطی خود به این کمیته مراجعه کنند. همچنین علاوه بر فروش نسخه های ارزشمند، علاقه مندان و سازمان های مختلف می توانند از نسخه های خطی و چاپ سنگی ارزشمند خود به نام خود افراد و به صورت امانی در شرایط استاندارد، نگهداری کنند.