یک نسخه چاپ سنگی با عنوان "رساله صلواتیه" مربوط به سال 1275 هجری قمری توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی خریداری شد.


این نسخه که توسط ملا حسن اصفهانی در 30 فصل نوشته و تدوین شده ، در قطع 110*175 سانتی متر است.
 

بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، رساله صلواتیه خریداری شده در 154 برگ است که هر برگ شامل سیزده سطر و در هر سطریک صلوات به خط نسخ جلی نوشته شده و در مجموع 2000 صلوات را شامل می شود. این نسخه با ذکر "اللهم صلی علی محمد و آل محمد سید المرسلین" آغاز و با ذکر "صلوات ملائکته و انبیائه و رسله و جمیع خلقه علی محمد و آل محمد و السلام علیه و رحمه الله و برکاته" به اتمام می رسد.


گفتنی است نسخه های متعددی با موضوع صلوات نوشته و با چاپ رسیده است که این نسخه ارزش زیادی از نظر نسخه شناسی و کتابت دارد.