نسخه خطی نفیس زادالمعاد  که توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی خریداری شده، به خط نسخ و کتابت عالی محمد علی اصفهانی است و مربوط به سال 1273 قمری است.


صفحه نخست این نسخه سرلوح و کتیبه مرصع و پرکار دارد که در زمینه لاجورد به خط رقاع و درون آن عنوان به زر نوشته شده است. همچنین کلیه صفحات دارای کمند اندازی خط تحریر و جدول به زر و لاجورد و سرخ است. طلا اندازی دندان موشی بین سطور و اندرون جداول دارای آیات قرآن به خط نستعلیق با مرکب سرخ نوشته شده است. کاغذ این نسخه نفیس نیز ترمه و 168 برگ دارد.

 

بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، سازمان اسناد و کتابخانه ملی، با دارا بودن کمیته تخصصی خرید نسخ خطی، آماده قیمت گذاری و خرید نسخه های نفیس خطی است و علاقه مندان دارای نسخه خطی می توانند برای ارزش گذاری نسخه های خود در ساعات اداری با این مرکز به شماره تلفن 81644052 تماس بگیرند.