قرآن منسوب به دستخط امام سجاد علیه‌السلام ( از آیه 18 سوره بقره تا آخر قرآن) در موزه قرآن و نفایس موزه آستان قدس رضوی مورد توجه خیل عظیمی از بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

 


این قرآن که به خط کوفی بر روی پوست آهوکتابت شده، 16سطری، بیاضی شکل، اعراب به شنگرف و اعجام به سیاهی، بین هر الف و لام یک خط مستقیم به شنگرف کشیده شده است و اسامی سوره ها به شنگرف می باشد.

 

 وی با بیان اینکه این مصحف شریف دارای تعداد 359 ورق است و در صفحه آخر آن « قوله الحق و له الملک ...کتبه المنتظر بوعده علی بن الحسین بن علی ابن ابیطالب» مرقوم شده است افزود: این اثر شریف معنوی دارای جلد چرمی دو رو؛ بیرون ساغری مشکی ترنج دار و درون تیماج ارغوانی، قطع جلد بیاضی می باشد.