کارشناسان کتابخانه ملی پس از انجام اقدامات اولیه آسیب شناسی و آفت زدایی، صفحات آسیب دیده آن را با کاغذ مرمتی همرنگ و هم ضخامت سند مرمت کرده و در نهایت جلد مقوایی آسیب دیده را تعویض نموده و جلد چرمی جدیدی برای این نشریه ساختند.

 

گفتنی است ابعاد این نشریه ارزشمند 40 × 5/ 57 سانتی متر بوده، 201برگ دارد و در بخش پیایندها کتابخانه ملی نگهداری می شود.