این کتابخانه خطی که می‌توان از آن به عنوان پایگاه علمی استاد قوام نام برد، دارای آثاری منحصر به فرد از دوره صفوی تا قاجار است.

رساله کواکب (تألیف دوره صفوی)، فرهنگ ابرار (تألیف‌شده در زمان پدر شاه عبّاس صفوی)، فرهنگ وفایی (تألیف دوره شاه طهماسب صفوی)، فرهنگ میرزا ابراهیم (تألیف سده دهم قمری با یادداشتی از مرحوم علی‌اکبر دهخدا)، فرهنگ سراج‌اللغات (به خط فرزندان داعی‌الاسلام، نویسنده کتاب فرهنگ نظام)، فرهنگ کنز کبیر یا جامع حسینی (تألیف‌شده در سال 1132 قمری به نام شاه سلطان حسین صفوی)، از جمله دست‌نویس‌های ارزشمند این مجموعه هستند.