12 اثر نفیس تاریخی در 10 ویترین در سالن همایشهای بین المللی باغ موزه دفاع مقدس به نمایش درآمده است که این آثار متعلق به دوره صفویه و قاجاریه است.