بررسی اهمیت تصحیح متون طبی با تکیه بر کتاب قانون تالیف ابوعلی سینا، دومین نشست از مجموعه نشست‌های تخصصی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک در حوزه هنرهای سنتی ایرانی- اسلامی در ششمین جشنواره ماه هشتم به شمار می‌آید.

  دکتر نجفقلی حبیبی استاد دانشگاه و پژوهشگر در روز شنبه 8 شهریور 1393 خورشیدی از ساعت 16 تا 18 در این نشست سخنرانی خواهد کرد.