در این کارگاه آموزشی انواع کاغذ با مشاهده نسخه های خطی با کاغذهایی همانند سمرقندی، بخارایی، خانبالغ، ختایی، هندی، کشمیری، دولت‌آبادی، ترمه، سپاهانی و فرنگی مورد بررسی قرار گرفت.

این کارگاه با هدف ارتقاء همکاری های آموزشی کتابخانه ملی و مراکز علمی و با حضور دانشجویان کارشناسی ارشد نسخه شناسی دانشگاه شهید بهشتی و بنیاد ایران شناسی برگزار شد.


ضافه می شود مدرس این کارگاه دکترحبیب‌الله عظیمی عضو سازمان اسناد و کتابخانه ملی و پژوهشگر نسخ خطی بود.

شایان ذکر است سازمان اسناد و کتابخانه ملی بالغ بر 35 هزار نسخه خطی ارزشمند در مخازن خود دارد که تمامی آنها به صورت اسکن شده و دیجیتال در وب سایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی قابل بهره برداری است. همچنین دارندگان نسخ خطی می توانند برای اهداء و یا فروش نسخه های خود از متخصصین نسخ خطی این سازمان مشاوره بگیرند.