اداره کل حفاظت و نگهداری معاونت اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی نشست تخصصی تحت عنوان «ضرورت شناخت جلدهای ایرانی در مرمت آن ها» را برگزار می کند.


معاونت اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی روز دوشنبه 24 آذر نشستی تخصصی با عنوان ضرورت شناخت جلد های ایرانی در مرمت آن ها را با سخنرانی مجید فیضی راد و محمد حدادی از متخصصین این حوزه برگزار می کند.

لازم به توضیح است در حاشیه این نشست جلد های ساخته شده و عکس هایی از جلد آثار نفیس در قالب نمایشگاهی  به نمایش در می آید.

این نشست تخصصی از ساعت 10 تا 12 روز دوشنبه 24 آذر در سالن همایش های طبقه هفتم ساختمان آرشیو ملی برگزار می شود.

از عموم علاقه مندان و به ویژه دانشجویان رشته های مرتبط حوزه مرمت اشیا تاریخی و فرهنگی دعوت به عمل آمده است تا در این نشست شرکت نمایند.