در مراسم عقد تفاهم نامه که امروز شنبه 31 فروردین ماه به امضای دکتر صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی و "محمد رضا عابد" مدیرعامل شرکت سهامی فرش ایران رسید، دکتر صلاحی با استقبال از این قرارداد، بر اهمیت نگهداری از کلیه اسناد ارزشمند تاکید کرد و افزود: برای اولین بار در تاریخ است که فرش به صورت سند در می آید.

 

وی ادامه داد: باید استانداردهای تهیه این سند مهم و حافظت از آن به درستی آموزش داده شود و کاربر نیز بتواند بنابر نیاز اطلاعاتی خود و استانداردهای کتابخانه به راحتی جستجو نماید و اطلاعات را دریافت کند.

 

مدیر عامل شرکت سهامی فرش، نیز ضمن ابراز خرسندی از استقبال سازمان اسناد و کتابخانه ملی گفت: اسناد فرشی که دراختیار ماست و به سازمان انتقال می یابد، به سه دسته تقسیم می شوند، دسته اول، به صورت اسکن شده است، دسته دوم در 2 صندوق و دسته سوم شامل هزار قطعه نقشه قدیمی ایرانی است.

 

گفتنی است تفاهم نامه مذکور در سه ماده و 7 بند تنظیم شده و بر اساس آن کلیه اسناد قدیمی اعم از طرح ها و نقشه های قدیمی فرش تحویل سازمان می شود.