نسخه خطی «سه مثنوی خواجوی کرمانی»، از نفیس ترین و ارزشمندترین نسخه های نگارگری ایران، برای نخستین بار منتشر شد.


 متن کامل یکی از ارزشمندترین نسخه های نگارگری ایران که در کتابخانه بریتانیا نگهداری می شود، با مقدمه محمدعلی  معلم  دامغانی  رییس فرهنگستان هنر، آیدین آغداشلو و علیرضا هاشمی نژاد توسط انتشارات موسسه متن فرهنگستان هنر و با همکاری دانشگاه شهید باهنر کرمان به صورت نفیس چاپ شده است.

 این اثر نفیس، مجموعه سه مثنوی «همای همایون»، «کمال نامه » و «روضة الانوار» خواجوی کرمانی، به خط «میرعلی بن الیاس تبریزی » و ۹ مجلس نقاشی اثر جنید بغدادی از مهم ترین نسخه های خطی مصور قرن ۸  هجری قمری به بعد است.