نمایشگاهی با عنوان "سیر کتاب های درسی چاپ سنگی" از مجموعه منابع مخزن مخطوطات و چاپ سنگی کتابخانه ملی، از فردا دوشنبه 16 اردیبهشت ماه در سازمان اسناد وکتابخانه ملی برپا می شود.


این نمایشگاه که به مناسبت هفته گرامیداشت معلم و به همت اداره کل کتاب های خطی و نادر سازمان ساماندهی شده، شامل 125 تصویر از 34 نسخه کتاب چاپ سنگی است و سیر تحول کتاب های درسی مربوط به قرون 13 و 14 هجری قمری را نشان می دهد.

 

گفتنی است این نمایشگاه تا 18 اردیبهشت ماه برپا است و بازدید از آن برای عموم علاقه مندان آزاد است.