هیچ کشوری در منطقه، تجربه ایران را در زمینه مرمت و نگهداری میراث مستند ندارد.


دکتر اسحق صلاحی رئیس سازمان اسناد وکتابخانه ملی امروز دوشنبه 16 اردیبهشت ماه با حضور در غرفه سازمان در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، پس از بازدید از غرفه، در نشست خبری با خبرنگاران رسانه ها با اشاره به انتقال تجارب ایران به کشورهای منطقه در خصوص صیانت و حفاظت از نسخ خطی، اظهار داشت: هیچ کشوری در منطقه، تجربه ایران را در زمینه مرمت و نگهداری میراث مستند ندارد.

 

در این نشست خبرنگاران سوالات مختلفی در خصوص فعالیت های جاری و برنامه های آتی سازمان پرسیدند. دکتر صلاحی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص فعالیت های بین المللی کتابخانه ملی گفت: در روزهای اخیر، روسای کتابخانه های ملی جمهوری چک، فیلیپین و قزاقستان از کتابخانه ملی بازدید وتفاهم نامه همکاری امضاء کردیم و با کشورهای کره جنوبی، روسیه و ترکیه در حال رایزنی هستیم تا تفاهم نامه همکاری را به امضاء برسانیم.

 

وی ادامه داد: در هفته گذشته نیز ماموریتی به ازبکستان داشتیم که مذاکرات خوبی در زمینه جمع آوری نسخه های خطی فارسی در ازبکستان انجام شد.

 

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی در خصوص وضعیت نگهداری نسخ خطی در کشورهای دیگر گفت: با کشورهای خارجی صحبت های خوبی صورت گرفته که ارتباط مستقیم با حفظ نسخ خطی دارد و اولین درخواست ما ارائه فهرستی از نسخ خط ایران درآن کشورها است تا بدانیم چه میراثی در کشورهای دیگر داریم.

 

وی افزود:  ثبت میراث مشترک در حافظه جهانی از دیگر مسائلی است که همواره در مذاکرات ما با کشورهای دیگر برای حفظ میراث فرهنگی و صیانت از آن مورد توجه قرار می گیرد.

 

دکتر صلاحی در پاسخ به خبرنگار دیگری درباره دسترس پذیرکردن منابع اطلاعاتی کتابخانه ملی پاسخ داد: سه نهضت اسکن منابع موجود در کشور، تایپ منابع برای جستجوی آسان تر و ترجمه متون قدیمی و خطی برای آشنایی نسل جدید با میراث فرهنگی کشور از جمله سیاست های ما برای دسترس پذیرکردن منابع اطلاعاتی کشور است که همکاری همه نهادهای فرهنگی و کتابخانه ای در بخش دولتی و خصوصی را می طلبد.