مجموعه اهدایی علی حجت‌زاد، آثاری همچون قلمدان، نسخه چاپ سنگی، نسخه خطی، اسناد (عقدنامه، وقف‌نامه، مبایعه‌نامه، فرمان، مصالحه‌نامه و برگه تلگراف)، روزنامه،  خوش‌نویسی، آثار چوبی، منسوجات (پارچه، پرده) و بیرق را دربرمی‌گیرد. از جمله این آثار می‌توان به قلمدان لاکی با طرح تصویری و مدالیون متعلق به دوره قاجار، نسخه‌های چاپ سنگی سده‌های متعلق به سده‌های 13 و 14 هجری مانند «تجوید القران، طب اکبر فارسی و ارشاد العوام و کلیات هفت جلدی اسکندرنامه»، نسخه‌های خطی متعلق به سده‌های 13 و 14 هجری مانند «قرآن کریم و رموز تقویم»، رقعه‌های خط مانند «رقعه خط عبدالرحیم اصفهانی، رقعه خط میرزا رضا خراسانی ملقب به حکیم، رقعه خط منسوب به محمدحسین عمادالکتاب و رقعه خط میرعماد حسنی» اشاره کرد. صندلی و میز کار چوب لهستانی تزیینات کنده‌کاری، پارچه ترمه با طرح شاخ گوزنی مربوط به دوره قاجار، پارچه ترمه بافته شده به سفارش موید الدوله و پرده سوگواری با حاشیه محرماتی از دیگر آثار این مجموعه اهدایی به شمار می‌آیند.


مجموعه اهدایی آقای «علی حجت‌زاد»، آثار تاریخی گوناگونی را دربرمی‌گیرد که از سوی این فرهیخته فرهنگ‌دوست، در سال گذشته به نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران که به عنوان یک موقوفه فرهنگی زیر نظر آستان قدس رضوی اداره می‌شود، اهدا شده است. این نمایشگاه در روز پنج‌شنبه 2 خرداد 1392 خورشیدی گشایش می‌یابد.

 

مجموعه اهدایی علی حجت‌زاد، آثاری همچون قلمدان، نسخه چاپ سنگی، نسخه خطی، اسناد (عقدنامه، وقف‌نامه، مبایعه‌نامه، فرمان، مصالحه‌نامه و برگه تلگراف)، روزنامه،  خوش‌نویسی، آثار چوبی، منسوجات (پارچه، پرده) و بیرق را دربرمی‌گیرد. از جمله این آثار می‌توان به قلمدان لاکی با طرح تصویری و مدالیون متعلق به دوره قاجار، نسخه‌های چاپ سنگی سده‌های متعلق به سده‌های 13 و 14 هجری مانند «تجوید القران، طب اکبر فارسی و ارشاد العوام و کلیات هفت جلدی اسکندرنامه»، نسخه‌های خطی متعلق به سده‌های 13 و 14 هجری مانند «قرآن کریم و رموز تقویم»، رقعه‌های خط مانند «رقعه خط عبدالرحیم اصفهانی، رقعه خط میرزا رضا خراسانی ملقب به حکیم، رقعه خط منسوب به محمدحسین عمادالکتاب و رقعه خط میرعماد حسنی» اشاره کرد. صندلی و میز کار چوب لهستانی تزیینات کنده‌کاری، پارچه ترمه با طرح شاخ گوزنی مربوط به دوره قاجار، پارچه ترمه بافته شده به سفارش موید الدوله و پرده سوگواری با حاشیه محرماتی از دیگر آثار این مجموعه اهدایی به شمار می‌آیند.

 

بخشی دیگر از این آثار، اسنادی مربوط به دوره قاجار است که عقدنامه، وقف‌نامه، مبایعه‌نامه، فرمان، مصالحه‌نامه و برگه تلگراف را دربرمی‌گیرد. از این مجموعه می‌توان به وقف‌نامه شش دانگ منزل مسکونی و دودهانه دکان واقع در گذر گلبندک، وقف‌نامه قریه محمودآباد ری با تمامی ملحقات و منضمات آن، عقدنامه شاهزاده عبدالعزیزمیرزا بشیرالدوله با شاهزاده قدرت‌الملوک خانم، مبایعه نامه فروش شش دانگ قریه ماران نهاوند (میان فرزندان محمدحسن خان قاجار با امان‌الله خان افشار)،  فرمان اختصاص مالیات قریه دشتک فارس (از طرف مظفرالدین شاه به عبدالحسین میرزا فرمانفرما) و برگه تلگراف از امین السلطان اتابک اعظم به ابوالفتح میرزا مویدالدوله حاکم خراسان اشاره کرد.

 

نمایشگاه آثار اهدایی آقای «علی حجت‌زاد» روز پنج‌شنبه 2 خرداد 1392 خورشیدی از ساعت 15:30 همزمان با برگزاری آیین گرامی‌داشت میلاد حضرت علی علیه‌السلام در موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک گشایش می‌یابد. علاقه‌مندان به بازدید از این نمایشگاه آثار تاریخی و فرهنگی می‌توانند به نشانی «میدان امام خمینی، خیابان امام خمینی، نرسیده به خیابان 30 تیر، سردرباغ ملی، خیابان ملل متحد (محوطه باغ ملی)، موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک» مراجعه کنند.