کتابخانه شخصی حضرت آیت الله  سید محمد علی طباطبایی زواره ای  شامل25 نسخه کتاب خطی نفیس وارزشمند از علما، فضلا ودانشمندان بزرگ اسلامی، توسط نوه ایشان آقای سید رفیع طبائیان به گنجینه مخطوطات کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی اهدا شد.

رئیس اداره مخطوطات این سازمان با بیان این مطلب گفت: دراین کتابخانه تعداد 25 نسخه کتاب خطی نفیس درموضوعات مختلف نظیر معارف اسلامی،علم لغت،ادبیات،تاریخ و.. می باشد که ازنظرعلمی وتاریخی نفیس وارزشمند می باشند.

 

سید محمد رضا فاضل هاشمی بیان کرد:اربعین شیخ بهایی،منتقی‌الجمان،جامع المقاصد،مختار الصحاح وریاض الشهداء برخی از عناوین کتب خطی این مجموعه اهدایی می باشد.وی با بیان اینکه این مجموعه پس از شناسایی، ثبت و فهرست نویسی دراختیارمحققان،دانش پژوهان ونسخه شناسان قرار می گیرد افزود:گنجینه مخطوطات آستان قدس رضوی به واسطه قداست معنوی،اعتماد مردمی و نگه داری وحفاظت دقیق علمی وتجربی روزانه پذیرای بسیاری از مصاحف شریف وکتب خطی و اسناد تاریخی می باشد که پس از ثبت وفهرست نویسی دراختیار علاقه مندان به آثار معنوی وتاریخی قرار می گیرد.

 

    گفتنی است گنجینه مخطوطات آستان قدس رضوی با بیش از 85 هزار نسخه نفیس خطی شامل مصاحف شریف منسوب به ائمه اطهار (ع)،قرآن های روی پوست آهو،کتب و رسائل علمی،فرهنگی وهنری،جلدهای نفیس روغنی،سوخت ومعرق،مرقعات هنری و... به عنوان غنی‏ترین گنجینه نسخ خطی درمنطقه وجهان اسلام بشمار می‏آید.