در یک اقدام فرهنگی ارزشمند از سوی یک خیر نیکوکار سه جلد کتاب چاپ سنگی ارزشمند به مرکز اسناد و مدارک فرهنگی وابسته به موزه آستان مقدس حضرت شاهچراغ اهداء گردید.


سید محمدحسن دستغیب مدیر آستان مقدس با اعلام این مطلب گفت: این سه جلد کتاب که از نظر تاریخی بسیار ارزشمند و با اهمیت می باشد . انوار سهیلی، چامع عباسی ودعای شریف ابوحمزه می باشد.

 وی اضافه کرد: این سه جلد کتاب پس از طی مراحل ثبت و شماره گذاری حسب مقررات قابل استفاده برای محققین و پژوهشگران می باشد.

 مدیر آستان مقدس احمدی و محمدی  با تشکر از این خیر نیک اندیش از دیگر دارندگان آثار فرهنگی و هنری دعوت نمود برای حفظ و نگهداری  علمی و کوشایی در مراقبت از مواریث فرهنگی آثار خود را در اختیار مرکز اسناد و مدارک فرهنگی حرم مطهر قرار داده تا نام و مشخصات آنها در موزه نگاهداری گردد.