مهلت ارسال آثار به دبیرخانه همایش «آئین بزرگداشت حامیان نسخ خطی» در تهران تا 15 مهرماه و برای تحویل به مدیریت های استانی تا 1 مهرماه خواهد بود.


سیزدهمین آئین بزرگداشت حامیان نسخ خطی، به منظور تکریم عالمان و سرآمدان عرصه تحقیق در حوزه نسخه های خطی، با محوریت سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در آبان ماه سال جاری، برگزار می‌گردد.

 محورهای این همایش در فراخوان سیزدهمین آئین بزرگداشت حامیان نسخ خطی آورده شده است.

 مهلت ارسال آثار به دبیرخانه همایش « آئین بزرگداشت حامیان نسخ خطی» در تهران تا 15 مهرماه و برای تحویل به مدیریت های استانی تا 1 مهرماه خواهد بود.

 آدرس دبیرخانه حامیان نسخ خطی: تهران، میدان ونک، بزرگراه شهید حقانی، بعد از ایستگاه مترو شهید حقانی، سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران، اداره کل کتابهای خطی و نادر است. همچنین تلفن های 81622784 و 81622781 و 88644052 آماده پاسخگویی خواهند بود.