جهت درج مقالات شما گرامیان با موضوعات مرتبط با نسخ خطی در وبلاگ پیش رو می توانید اصل مقالات را به ایمیل زیر ارسال فرمایید.

moridi1979@yahoo.com