در میان این کارشناسان عراقی، که به عنوان مهمانان کتابخانه علامه مجلسی و از تولیت عتبه حضرت اباالفضل العباس (ع) بودند، کارشناس ترمیم آثار کهن و خطی، فهرست نویس کتاب های خطی، کارشناس میراث مکتوب و اسناد نیز حضورداشتند.

در ابتدای این دیدار، توضیحاتی در زمینه وضعیت منابع و بخش های مختلف سازمان ارائه شد و سپس با راهنمایی همکاران روابط عمومی، از بخش های مختلف سازمان بازدید به عمل آمد.


این کارشناسان به طور ویژه از بخش نسخ خطی بازدید مفصلی داشتند و کارشناسان بخش مذکور نیز توضیحات مبسوطی در زمینه تعداد، ارزش و قدمت نسخه های خطی موجود در بخش خطی و همچنین چگونگی حفظ و مرمت آنها ارائه کردند.


اضافه می شود، مهمانان عراقی از ساختمان آرشیو ملی نیز بازدید داشتند و در آنجا طی یک کارگاه آموزشی کوتاه مدت با نحوه آفت زدایی و مرمت آثار کهن و دستنوشته ها آشنا شدند.


شایان ذکر است، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرکز نسخ خطی و مرمت آثار و دستنوشته های کهن در منطقه به شمار می رود و سالانه کارشناسان بسیاری از کشورهای گوناگون تحت آموزش متخصصان این سازمان قرار می گیرند.