تصاویـری از آلبـوم اهـدایی ناصـرالدین شـاه

 

علاقه
ویژه
ناصرالدین شاه فقط به گرفتن و ظهور عکس ختم نمی‌شد. او در انتخاب کاغذ و
چاپ عکس و ساختن مجموعه و آلبوم عکس و نگهداری از آن‌ها بسیار دقت می‌کرد.
این دقت‌ها مایه آن شده که بسیاری از عکس‌ها بجا بماند که اینک میراثی است
بزرگ در شناخت بهتر ایران آن زمان. یکی از کارهای جالب دیگر ناصرالدین شاه
گردآوری مجموعه‌هایی از عکس‌های زمان خود اوست‫. برخی از عکس‌ها٬ عکس‌هایی
است که خود او می‌گرفته و برخی دیگر از عکس‌ها از کسانی است که او به گوشه و
کنار می‌فرستاده است‫.


اخیرا نسخه‌ای از آلبوم مجموعه‌ای از این عکس‌ها در لندن به نمایش
گذاشته
شد که احتمالا در سال‌های اولیه نیمه دوم قرن ۱۹گردآوری شده است. اطلاعات
زیادی دربارۀ این آلبوم در دست نیست جز اینکه گویا این آلبوم یکی از تنها
صد نسخه آلبومی است که به دستور شاه تهیه شده بود و او این آلبوم‌ها را به
نشانه سپاس از خدمات رجال و اعیان به آن‌ها هدیه می‌کرده است‫.‬


نسخه‌ای که در لندن به نمایش درآمده خود ناصرالدین شاه به صدراع‍ظم وقت
مستوفی الممالک هدیه داده بود. مستوفی الممالک این نسخه را به دوستش حاج
فتح‌الملک جلالی داده بود و سرانجام پروفسور فتح‌الله جلالی این آلبوم را
به شوهر هنگامه جلالی٬ یعنی دامادش شادروان
کاوه گلستان عکاس برجسته ایران٬ هدیه کرده بود. هنگامه گلستان که صاحب این
آلبوم است می‌گوید بسیار کوشیدیم تا در باره این آلبوم و آلبوم‌های اهدایی
ناصرالدین شاه که گویا صدنسخه بوده آگاهی‌های بیشتری به دست آوریم اما به
نتیجۀ چندانی نرسیدیم.


در هر حال بازشدن صفحات این آلبوم به روی همگان فرصتی است که با آن
دوره از تاریخ ایران و بویژه رابطه ناصرالدین شاه با عکس و عکاسی و ذوق او
در این حرفه آگاهی بیشتری به دست آوریم‫. این آلبوم در گالری رزعیسی در
لندن به نمایش گذاشته شده است‫.‬ از شما دوستان دعوت می‌کنیم عکس‌های این
آلبوم که در
سایت جدید آنلاین منتشر شده را در ادامه ایمیل ببینید‫.‬

 

 

گروه اینترنتی ایران لوکسناصرالدین شاه در کنار کره جواهرنشان

گروه اینترنتی ایران لوکسجلوس شاه بر تخت مرمر. مراسم سلام
عید نوروز در کاخ گلستان

گروه اینترنتی ایران لوکسکاخ گلستان

گروه اینترنتی ایران لوکسعید فطر در حضور شاه

گروه اینترنتی ایران لوکسناصرالدین شاه در شکارگاه

گروه اینترنتی ایران لوکسمراسم سلام عید قربان، مقابل تخت مرمر در کاخ گلستان

گروه اینترنتی ایران لوکسناصرالدین شاه در کاخ
صاحبقرانیه

گروه اینترنتی ایران لوکسناصرالدین شاه در اردوگاه

گروه اینترنتی ایران لوکسضیافت در حضور عباس میرزا، برادر ناصرالدین شاه

گروه اینترنتی ایران لوکسناصرالدین شاه در میدان اسب دوانی دوشان‌تپه

گروه اینترنتی ایران لوکسناصرالدین شاه در مهمانی آشپزهای دربار

گروه اینترنتی ایران لوکسمهمانی آشپزهای دربار

گروه اینترنتی ایران لوکستالار آینه، کاخ گلستان

گروه اینترنتی ایران لوکسلباس های جواهرنشان

گروه   اینترنتی ایران لوکس


تعزیه در تکیه دولت

گروه اینترنتی ایران لوکسامین اشرف در حضور امین السلطان، نخست وزیر

گروه اینترنتی ایران لوکسانشاء نامه برای
ناصرالدین شاه

گروه اینترنتی ایران لوکسدر حضور شاه

گروه اینترنتی ایران لوکسامیران ارتش سوار بر اسب

گروه اینترنتی ایران لوکسماموران خزانه داری در حضور ناصرالدین شاه

گروه اینترنتی ایران لوکسنصرت الدین میرزا سالارالسلطنه، فرزند ناصرالدین شاه با خدمتکاران دربار

گروه اینترنتی ایران لوکسزنان برای دیدار با ناصرالدین شاه صف کشیده اند

گروه اینترنتی ایران لوکسزنان در مسجد

گروه اینترنتی ایران لوکسعمارت سلطنتی در شاهستانک

گروه اینترنتی ایران لوکسگروه نوازندگان

گروه اینترنتی ایران لوکستماشای کشتی در مراسم عید نوروز، کاخ گلستان

گروه اینترنتی ایران لوکسعشایر

گروه اینترنتی ایران لوکسزنان عشایری

گروه اینترنتی ایران لوکسشهروندان ارمنی

گروه اینترنتی ایران لوکس

 

/ 0 نظر / 2 بازدید