نسخ خطی ایرانی در هند 3 برابر ایران است

رئیس کتابخانه ملی ایران با بیان اینکه دو کشور ایران و هند در عرصه فرهنگ و هنر دارای نقاط مشترک بسیاری هستند، گفت: تعداد نسخ خطی ایرانی که در هند وجود دارد سه برابر این میزان در ایران است.به گزارش خبرگزاری فارس از قم اسحاق صلاحی در نخستین همایش میراث مشترک ایران و هند با اشاره به اینکه ایران و هند قبل از استقرار در فلات ایران از یک قوم بوده اند، تصریح کرد: قهرمانان و اساطیر موجود در آثار کهن این دو کشور نشان دهنده نقاط مشترک بسیاری است.وی با اشاره به نقاط اشتراک ایران و هند در موسیقی بیان کرد: ورود موسیقی ایرانی به هند از جمله نقاط اشتراک دو کشور به شمار می رود.وی با اشاره به تاثیرگذاری عمیق زبان و ادبیات فارسی با سابقه ای 2 هزار ساله، بیان کرد: قبل از اسلام در زمینه ترجمه متون هندوستان اقدامات بسیاری صورت می گرفت و در زمان سلطان محمود غزنوی شاهد تلفیق فرهنگ اسلامی ایرانی در دو کشور هستیم.

(منبع : روزنامه رسالت)

/ 0 نظر / 4 بازدید