اهدای کتابخانه شخصی مرحوم آیت الله محمدتقی عندلیبی سبزواری به کتابخانه آستان قدس

کتابخانه شخصی مرحوم آیت الله شیخ محمدتقی عندلیبی سبزواری تعداد 1561 نسخه کتاب چاپ سنگی، سربی و چاپی بود که پس از ثبت و فهرست نویسی در اختیار علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی قرار گرفته است.

 از مجموعه تعداد1561 نسخه ، تعداد 118نسخه کتاب چاپ سنگی، تعداد 351 تعداد نسخه کتاب چاپ سربی نفیس و تعداد 8  نسخه (شماره) نشریه  و مابقی کتابهای چاپی بود که به کتابخانه آستان قدس رضوی اهدا شده است. مجموعه مذکور شامل منابع ارزشمندی در حوزه علوم اسلامی است.

 

/ 0 نظر / 26 بازدید