قرآن منسوب به دستخط مبارک امام حسین علیه السلام

این قرآن که به خط کوفی جلی بر روی پوست آهوکتابت شده ، صفحه اول این قرآن دارای مُذهّب و در صفحه آخر آن رقم مبارک «کتبه حسین ابن علی»، کتابت شده است.این مصحف شریف دارای جلد چرمی دو رو؛ بیرون ساغری مشکی ترنج دار و درون تیماج ارغوانی، قطع جلد بیاضی می باشد .هم اکنون در موزه قرآن و نفایس آستان قدس رضوی، 251 اثر به معرض دید عموم قرار گرفته است که از آن تعداد، 76 نسخه قرآن و جزوه قرآنی وجود دارد.

/ 0 نظر / 19 بازدید