هفده هزار برگ سند تاریخی ارزش یابی و دارای شناسنامه تفصیلی شدند

مدیر امور اسناد و مطبوعات سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی با بیان این مطلب گفت: «در این مدّت، همچنین بیش از 34 هزار صفحه سند و681 عکس، نمایه سازی شدند».

 

ابوالفضل حسن آبادی افزود: «طی این شش ماه، در بخشِ ”تاریخ شفاهیِ“ مدیریت امور اسناد و مطبوعاتِ سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی نیز 535 مورد مصاحبه به مدّت 48 هزار و 420 دقیقه به صورت فایل صوتی و تصویری ضبط شد».

 

وی ادامه داد: در شش ماه سال جاری، در بخشِ «مخزن اسناد»، 565 عکس و چهار هزار و 38 سند مکتوب، ثبت شدند.

 

حسن آبادی افزود : «مدیریت امور اسناد و مطبوعات سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، در مدّت این شش ماه، موفق به خریداری 233 سندِ مکتوب و 52 قطعه عکس قدیمی شده و همچنین 330 سندِ مکتوب و 558 قطعه عکس را به عنوان هدیه دریافت کرده است».

 

وی با اشاره به این که بخش «پژوهش اسنادِ» مدیریت امور اسناد و مطبوعات سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی در این مدّت بر 30 طرح پژوهشی نظارت کرده و 120 صفحه سند را مورد مقابله قرار داده است، اظهار داشت: «ایجاد بانک اطلاعاتِ اسناد موقوفات، اسناد انقلاب اسلامی و اسناد مطالعات خاندانی، جداسازی و آماده سازی اسناد دوره صفوی و دوره افشار برای انتقال به قلعه کتاب، برگزاری دو آزمون غیر حضوری نگه داری اسناد و تاریخ شفاهی و ارائه خدمات به 948 نفر مراجعه کننده به کتابخانه تخصصی تاریخ و ...، از سایر اقدامات مدیریت امور اسناد و مطبوعات سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی در شش ماه نخست امسال بوده است».

/ 0 نظر / 4 بازدید