توجه چندانی به نسخه های خطی فارسی موجود در هند صورت نمی‌گیرد

نشست تخصصی "آشنایی با جریانات ایران شناسی و اسلام شناسی در شبه قاره هند"سه شنبه 18 تیرماه در ساختمان آرشیو ملی ایران برگزار شد.

 در این نشست دکتر علی محمد طرفداری مدیر مسئول و سردبیر فصلنامه بررسی های نوین تاریخی و مسئول بخش شبه قاره هند معاصر در بنیاد دایره المعارف اسلامی به سخنرانی پرداخت.

 وی دراین نشست با اشاره به گستردگی زبان و ادبیات فارسی در شبه قاره هند گفت: گسترده بودن زبان و ادبیات فارسی باعث شده است موضوعات دیگر ایران شناسی کمتر مورد توجه قرار گیرد.

 طرفداری با اشاره به پیشینه تحقیقاتی در این موضوع گفت: هدف از بنیان گذاری حوزه های ایران شناسی در هند توسط انگلیسی ها، استفاده از منابع غنی ایرانی و اسلامی موجود در هند اعم از کتب خطی فارسی و عربی است.

 وی افزود: نسخه های خطی فارسی به طرز بسیار بدی در هندوستان نگهداری می شوند و توجه چندانی به آنها صورت نمی گیرد.

 مسئول بخش شبه قاره هند معاصر در بنیاد دایره المعارف اسلامی در ادامه با اشاره به تعداد بالای دانشگاه های دارای گروه زبان و ادب فارسی در شبه قاره هند گفت:  تعداد گروه ها و اساتید زبان و ادب فارسی در هند از ایران بیشتر است و ده ها برابر نسخ خطی موجود در ایران در هند، نسخه خطی وجود دارد.

 وی از مرکز میکروفیلم نور مرکزی که از نسخ خطی فارسی موجود در هند میکروفیلم تهیه می کند، به عنوان یکی از مراکز ایران شناسی واسلام شناسی نام برد و مرکز تحقیقات فارسی در پاکستان و خانه های فرهنگ ایران در شهرهای مختلف پاکستان را از دیگر مراکز مهم و فعال دانست.

 گفتنی است از جمله وظایف پژوهشکده ایران شناسی و اسلام شناسی سازمان اسناد و کتابخانه ملی شناخت مراکز فعال ایران شناسی و اسلام شناسی در خارج از ایران بوده و این نشست در همین راستا برگزار شده است.

/ 0 نظر / 6 بازدید