خطر نابودی 756 نسخه خطی و چاپ سنگی در مراغه

نامناسب بودن محل نگهداری نسخ خطی کتابخانه عمومی مراغه، مسئولان این شهرستان را بر آن داشته تا برای ایجاد امکانات و فضای مناسب برای نگهداری این کتاب‌ها از خیران و مردم کمک بگیرند.

نسخ خطی و چاپ سنگی کتابخانه عمومی مراغه از گنجینه‌های با ارزش و فراموش شده‌ای است که به خاطر نبود فضا و امکانات در وضع نامناسب نگهداری می‌شوند.

این گنجینه با 810 کتاب ارزشمند و داشتن نسخه‌های نفیس از کتابخانه معروف خواجه نصیرالدین طوسی نیازمند توجه بیشتر است.

قدیمی‌ترین کتاب‌های این گنجینه که کتاب لغت عربی بوده به نوشته محققان مربوط به کتابخانه معروف خواجه نصیرالدین طوسی است.

مسئول کتابخانه‌های عمومی مراغه در این خصوص گفت: کتاب‌های خطی و چاپ سنگی کتابخانه عمومی مراغه نیازمند ترمیم و آفت‌زدایی است.

فرحناز خوان‌خواجه افزود: 186 جلد کتاب خطی و 600 جلد کتاب چاپ سنگی کتابخانه مراغه در شرایط بسیار نامساعدی نگهداری می‌شود و ایجاد شرایط خاص نگهداری، ترمیم و آفت‌زدایی این کتاب‌ها نیازمند 400 میلیون ریال اعتبار است.

وی ضمن درخواست کمک از خیران فرهنگ‌دوست این شهرستان برای حفظ و نگهداری این کتاب‌ها گفت: این کتاب‌ها با قدمتی دیرینه اعتبار کتابخانه عمومی این شهرستان به شمار می‌روند.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مراغه نیز در این زمینه اظهار کرد: با کمک یک میلیارد ریالی خیران شهرستان مراغه محل نگهداری کتاب‌های خطی و چاپ سنگی در کتابخانه عمومی مراغه ایجاد می‌شود.

منصور صادقی‌اصل افزود: با اعتبار اختصاص یافته علاوه بر ایجاد گنجینه نگهداری کتاب‌های خطی کتابخانه عمومی مراغه، گنجینه نگهداری اسناد تاریخی در مراغه نیز ایجاد می‌شود.

/ 0 نظر / 5 بازدید