پست های ارسال شده در مرداد سال 1392

مهلت ارسال آثار به دبیرخانه همایش «آئین بزرگداشت حامیان نسخ خطی» اعلام

سیزدهمین آئین بزرگداشت حامیان نسخ خطی، به منظور تکریم عالمان و سرآمدان عرصه تحقیق در حوزه نسخه های خطی، با ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 14 بازدید