پست های ارسال شده در خرداد سال 1393

انجمن ایرانی تاریخ با همکاری موسسه مبادلات فرهنگی ایران و فرانسه برگزار می کند

1. یک هفته اقامت در شهر پاریس با راهنمای فارسی زبان (زمان تقریبی: دهم شهریور ماه ـ نیمه اول سپتامبر) 2. ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید