چهار نشست تخصصی در حوزه شناخت نسخه‌های خطی و کتاب‌های چاپ سنگی و سربی

چهار نشست تخصصی در حوزه شناخت نسخه‌های خطی و کتاب‌های چاپ سنگی و سربی و حفاظت از آثار تاریخی، به مناسبت ششمین جشنواره فرهنگ هنری ماه هشتم در موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار می‌شود. 

/ 0 نظر / 24 بازدید