نفیس ترین نسخه نگارگری

 متن کامل یکی از ارزشمندترین نسخه های نگارگری ایران که در کتابخانه بریتانیا نگهداری می شود، با مقدمه محمدعلی  معلم  دامغانی  رییس فرهنگستان هنر، آیدین آغداشلو و علیرضا هاشمی نژاد توسط انتشارات موسسه متن فرهنگستان هنر و با همکاری دانشگاه شهید باهنر کرمان به صورت نفیس چاپ شده است.

 این اثر نفیس، مجموعه سه مثنوی «همای همایون»، «کمال نامه » و «روضة الانوار» خواجوی کرمانی، به خط «میرعلی بن الیاس تبریزی » و ۹ مجلس نقاشی اثر جنید بغدادی از مهم ترین نسخه های خطی مصور قرن ۸  هجری قمری به بعد است.

/ 0 نظر / 48 بازدید