هنرنمایی جالب با کتابهای قدیمی

هنرمند کانادایی Guy Laramee با صرف ساعت ها وقت و کنده کاری بر روی کتابهای قدیمی آثار زیبایی را خلق کرده است.شکلهای جالب غار، کوه و سازه های طبیعی واقعا زیبایی را کنده کاری کرده است.

هنرنمایی روی کتاب

هنرنمایی روی کتاب

 

هنرنمایی روی کتاب

هنرنمایی روی کتاب

هنرنمایی روی کتاب

هنرنمایی روی کتاب

هنرنمایی با کتاب

هنرنمایی با کتاب

هنرنمایی با کتاب

هنرنمایی با کتاب

هنرنمایی با کتاب

هنرنمایی با کتاب

هنرنمایی جالب

هنرنمایی جالب

هنرنمایی جالب

هنرنمایی جالب

هنرنمایی جالب

هنرنمایی جالب

هنرنمایی جالب

هنرنمایی جالب

هنرنمایی جالب

هنرنمایی جالب

هنرنمایی جالب

هنرنمایی جالب

هنرنمایی جالب

هنرنمایی جالب

هنرنمایی جالب

هنرنمایی جالب

هنرنمایی جالب

هنرنمایی جالب

هنرنمایی جالب

هنرنمایی جالب

هنرنمایی جالب

هنرنمایی جالب

هنرنمایی جالب

هنرنمایی جالب

هنرنمایی جالب

هنرنمایی جالب

/ 1 نظر / 2 بازدید
1

به نام خدا بدون شک و هیچ شبه ای عیسی یزدان کریمی از ایران و ایرانی بیزا ر است