معرفی 300 هزار نسخه خطی در فنخا

فنخا مخفف عنوان کتابی است با نام فهرستگان مشترک نسخه های خطی ایران که به کوشش مصطفی درایتی تدوین شده است. 
 

 


در این اثر 300 هزار نسخه از نسخه های خطی موجود در کتابخانه های ایران به ترتیب حروف الفبایی عنوان کتابها معرفی شده است.


اطلاعات موجود در «فنخا» که از میان بیش از 500 فهرست معتبر نسخه های خطی استخراج شده است، بیش از 320 هزار عنوان نسخه خطی موجود در ایران را در برمی گیرد. این فهرست با محور قراردادن هر اثر، از عنوان و مولف کتاب به عنوان دو شناسه مهم در بازیابی اطلاعات مربوط به آثار استفاده کرده است.


نام مستند کتاب؛ آوانگاری نام کتاب؛ نام مستند مولف همراه با تاریخ تولد و وفات؛ آوانگاری نام مولف؛ اطلاعات مربوط به آثار پیشینی که اثر مورد نظر با آنها مرتبط است؛ نام افراد دخیل در شکل گیری اثر؛ تاریخ و محل تالیف؛ توصیفی کوتاه درباره محتوا؛ آغاز و انجام اثر؛ چاپ اثر؛ منابع و مصادری که حاوی اطلاعاتی درباره اثر و یا مولف هستند؛ معرفی آثاری که پس از اثر مورد نظر تالیف شده اند و با آن ارتباط دارند، از جمله اطلاعات کتابشناختی موجود در فنخا است.


هم چنین در اطلاعات نسخه شناسی فهرستگان نسخه های خطی ایران، اطلاعاتی مانند شهر و کتابخانه ای که نسخه در آن نگهداری می شود؛ آغاز و انجام نسخه؛ اطلاعات مربوط به مباحث مندرج در نسخه؛ حجم نسخه به حجم کل کتاب و گزارش افتادگی های احتمالی؛ نوع خط نسخه؛ نام کاتب همراه با تاریخ و محل کتابت؛ شکل ظاهری و تزئینات مندرج در آن؛ معرفی و گزارش نوشته هایی که علاوه بر متن در نسخه درج شده اند مانند مصصح، حاشیه، اطلاعات مربوط به وقف یا اهدای نسخه؛ نوع کاغذ، جلد، تعداد صفحات و قطع آن؛ منبعی که اطلاعات مربوط به نسخه از آن ذکر شده، گردآوری و درج شده است.


این کتاب بالغ بر 35 جلد در قطع دائرة المعارفی خواهد بود و تاکنون 12 جلد آن از سوی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده و قیمت هر جلد 50000 پنجاه هزار تومان است.

/ 0 نظر / 3 بازدید