هزار نسخه جدید به مجموعه قابل دسترس پژهشگران کتابخانه ملی اضافه شد

این نسخه ها مربوط به کتاب هایی هستند که پیش از این در جستجوی منابع کتابخانه ملی قابل مشاهده بودند، اما به دلیل عدم جانمایی در تالارهای اطلاع رسانی برای پژوهشگران غیرقابل استفاده و امانت بود.

 

طبق آخرین آمار کتاب های اطلاع رسانی شده توسط کتابخانه ملی، تعداد دو میلیون و 592 هزار و 768 نسخه در تالارهای اطلاع رسانی وجود دارد که تعداد 155 هزار و 264 نسخه لاتین و بقیه آن ها به زبان فارسی هستند. مخازن و تالارهای تخصصی کتابخانه ملی با مجموعه یک میلیون و 448 هزار و 190 نسخه ای، مجموعه ای عظیم از میراث علمی و فرهنگی کشور محسوب می شود.

هم چنین کتابخانه ملی با تعداد 126 هزار و 306 نسخه کتاب کودکان و نوجوانان و 14 هزار و 351 نسخه کتاب مخصوص نابینایان مهم ترین منابع اختصاصی این دو گروه را اطلاع رسانی می کند.

پیایندها یا نشریات با 184 هزار و 714 نسخه، منابع غیرکتابی با 388 هزار و 301 نسخه، تالارعمومی با 180 هزار و 31 نسخه، کتاب های نفیس و منحصر به فرد با 10 هزار و 25 نسخه و کتاب های اهدایی با 28 هزار و 728 نسخه از جمله منابع دیگر اطلاع رسانی شده سازمان اسناد وکتابخانه ملی است.

/ 0 نظر / 5 بازدید