علی به زبان تمام دنیا

Əli                     Ali    

  علی      Алі     

 

           ali     

Алі               আলী          அலி

                  อาลี                    ఆలీ                  

     阿

里                  

 Ali បាន

                 Али         

アリ       

         Али  

       עלי     

ಅಲಿ         알리           alí 

             અલી 

 

      ალი         अली              עלי

/ 0 نظر / 3 بازدید