فهرست نویسی کتب خطی در کتابخانه آستان قدس رضوی

از دوره صفویه و افشاریه این منابع خطی در کتابخانه آستان قدس موجود بوده و کتابدارها به صورت مختصری صورت برداری می کردند که نشان دهنده کنترل اموالی نسخ و یادداشت عرض دید کتاب هاست.

 نخستین فهرست چاپی در ایران

در دوره قاجاریه فهرست نسخه های خطی و چاپ سنگی آستان قدس رضوی در سه جلد رحلی سلطانی به وسیله فهرست نگاران و علمای برجسته کتابخانه معرفی شدند.

 در سال 1325 شمسی کتب فهرستی به چاپ رسیدند و در حال حاضر هم 42 جلد فهرست نسخ خطی منتشر شده است.

 وقف، اهدا و خرید؛ شیوه های جذب قرآن و نسخ خطی به کتابخانه آستان قدس

  وقف و اهدا، نخستین و کهن ترین روش های جذب قرآن ها و کتب خطی به کتابخانه آستان قدس رضوی است.

با شناسایی مجموعه داران کتب و قرآن های خطی و اعزام کارشناسان و متخصصان نسخ خطی کتابخانه آستان قدس به شهرها و بلاد مختلف، مجموعه های مورد نظر قیمت گذاری، ارزیابی و خریداری شده و به مجموعه کتب و موزه آستان قدس رضوی افزوده می شوند.

 کتب و مصاحف شریف ورودی به کتابخانه در این بخش ابتدا کتاب شناسی و نسخه شناسی شده و سپس شناسنامه مختصری برای آن ها تهیه می شود.

در مرحله بعد از ثبت نسخه و اختصاص شماره اموالی آستان قدس رضوی، فهرست نگاری مفصل نسخه خطی انجام می شود و محصول این نوشته ها به کتاب هایی تبدیل می شود که بعد از چاپ در اختیار محققان و شیفتگان قرآن ها و نسخ خطی قرار می گیرد.

 فهرست نگاری کتابخانه آستان قدس؛ پیشرو در فهرست نویسی مصاحف شریفه

بخش فهرست نگاری کتب و قرآن های خطی کتابخانه آستان قدس رضوی از سال 1305 شمسی شروع به فعالیت کرده است که در واقع قدیمی ترین بخش فهرست نویسی کتب و قرآن های خطی کشور به شمار می رود.

 سفر منابع خطی کتابخانه؛ از آزمایشگاه تا تالار محققان

قرآن ها و نسخ خطی قبل از ورود به مخزن به وسیله اداره حفاظت و مرمت مورد بررسی قرار گرفته و اگر مشکوک به وجود آفت و قارچ باشند، به آزمایشگاه بیمارستان نسخ خطی ارسال شده و ضد عفونی می شوند.

 در مرحله بعد فهرست نگاران، شناسنامه علمی برای منابع خطی صادر کرده و ثبت دفتر اموالی می شوند، سپس وارد مخزن شده و نهایتاً به ترتیب اولویت بندی تصویربرداری می شوند و در صورت نیاز تصاویر، نسخ و قرآن های خطی به تالار محققان واگذار می شود.

 بالغ بر چهار هزار قرآن و 13 هزار جزوه قرآنی در کتابخانه آستان قدس

این کتابخانه با ارائه کتب عکسی، دست نوشته ها، منابع میکروفیلم و دیجیتال، لوح فشرده و اینترنت به دانش پژوهان، استادان و خط شناسان خدمات رسانی می کند.

 منابع و مصاحف شریفه موجود در بخش مخطوطات کتابخانه ،بالغ بر چهار هزار و 700 قرآن، 13 هزار جزوه قرآنی، دو هزار و 800 دست نوشته و دو هزار و 900 قرآن عکسی می باشد.

/ 0 نظر / 28 بازدید