سه عنوان کتاب در زمینه نسخ خطی منتشر شد

کتاب های ارجنامه دکتر سیدمحمدباقر دبیرسیاقی، ارجنامه علامه محقق سیدعبدالعزیز طباطبایی یزدی و جلد پنجم فهرست نسخ خطی از جمله کتاب های جدیدی هستند که در مدت زمان مذکور توسط انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران به زیور طبع آراسته شده اند.

 

گفتنی است، طی هفته کتاب و در سیزدهمین آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی ایران که در آبان ماه گذشته برگزار شد، از خاندان و بازماندگان شادروان علامه سیدعبدالعزیز طباطبایی یزدی و سیدمحمدباقر دبیر سیاقی تقدیر شده بود و کتاب های چاپ شده اخیر نیز در پاسداشت تلاش های پرثمر ایشان در زمینه نسخ خطی ایران چاپ شده است.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید