دانشگاه لندن از فروش اولین نسخه چاپی آثار شکسپیر به موزه منصرف شد

دانشگاه لندن قصد داشت تا به شرط باقی ماندن آثار در کتابخانه دانشگاه به صورت مرجع مجموعه جهار جلدی آثار این نویسنده مشهور را به قیمت 5 میلیون پوند به یک موزه بفروشد.

 

این کتابها که در کتابخانه سناتو در دانشگاه لندن قرار دارند، قبل از مرگ سر لوئیس استرلینگ آمریکایی در سال 1958به این مکان اهدا شده بود. کتابخانه لندن با تفکر اینکه نسخه های قابل فولیو دیگری نیز در کتابخانه وجود دارند قصد داشت تا با فروش این کتابها نسخ خطی مربوط به قرون 20 و 21 را خریداری کند که با عکس العمل سخت دانشگاهیان فعلا مجبور به عقب نشینی شد.

 

پروفسور سر برایان ویکرز(Sir Brian Vickers) که به بازدید از کالج لندن رفته بود با اعلام اینکه از نظر تصحیح و چاپ این کتابها بدون مانند است گفت:"یکی از نسخه ها میتواند شامل تصحیحی باشد که سالها مغز بشر را مشغول کرده و هیچ گاه به جوابی نرسیده بود. به همین علت فروش این کتابها نهایت نادانی است. اینها از نظر تحقیقاتی کتابهایی بدون قیمتگذاری هستند."

 

مدیر کالج لینکون دانشگاه آکسفورد، هنری وودهویسن(Henry Woudhuysen) نیز به مسئولین دانشگاه لندن درباره آسیب رساندن این فروش به اعتبار دانشگاه و خطر انجام این دست فروش ها برای کمک مالی در آینده هشدار داد.

 

یک مقام دانشگاه لندن اعلام کرده است که فروش کتابها تنها یک تصمیم برای ارتقای کلکسیون تاریخی دانشگاه بوده است و به علت عکس العمل های بیش از حد این مزایده که قرار بود در ماه نوامبر انجام شود به تعویق افتاده است. این مقام در ادامه گفته است:"کتابهای مورد بحث در سال 1956 از طرف سر لوئیس استرلینگ به دانشگاه اهدا شده و کتابهایی نادر، و جزئی از مجموعه کتابهای اول دانشگاه است. اینها فولیوهای مربوط به اوایل قرن 19 است که شامل نسخ چاپی تاریخی مربوط به سالهای 1623 ، 1632 ، 1664 و 1685 میشود. دیگر فولیوها که مربوط به قرن 17 میشود و در اختیار دانشگاه قرار دارد برای فروش نخواهد بود و در کتابخانه خواهد ماند.

 

هیأت متولی دانشگاه لندن تصمیم نهایی درباره فروش این کتابها را در ماه اکتبر در دیدار با محققین، مسئولین سازمان های علمی و دیگر گتابخانه ها اتخاذ خواهد کرد.

/ 0 نظر / 4 بازدید