آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی

در چهارهمین همایش بزرگداشت حامیان نسخ خطی بنیانگذار این آیین، در خصوص ضرورت ایجاد اتحادیه نسخ خطی ایران سخن گفت.
 

بنیانگذار آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی در ابتدای سخنان خود از همه دست اندرکاران برگزاری همایش تشکر و قدردانی کرد.

آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی نتیجه زحمت و تلاش مجموعه ای از  کارشناسان و کتابداران و خصوصا کتابخانه مجلس است

وی افزود: از تمام  همکارانی که در برگزاری این همایش و زنده نگه داشتن این آیین بزرگ فرهنگی تلاش کرده اند تشکر و تقدیر می کنم، چنین برنامه هایی، حاصل فعالیت یک شخص نیست، بلکه نتیجه زحمت و تلاش مجموعه ای از  کارشناسان و کتابداران، خصوصا کتابخانه مجلس است.

برای فعالان نسخ خطی ایران، یک دبیرخانه دائمی ایجاد شود

سید علی احمدی ابهری در ادامه، به ضرورت ایجاد دبیرخانه دائمی نسخ خطی اشاره کرد و افزود: لازم است به دو نکته مهم در مورد نسخ خطی اشاره کنم، یکی اینکه باید برای فعالان نسخ خطی ایران، یک دبیرخانه دائمی ایجاد شود، چرا که تاکنون کشوری به مانند ایران در زمینه نسخ خطی، فعالیت نداشته، بنابراین این حوزه فرهنگی، توجه بیشتری را نیز می طلبد. نکته دوم مربوط به برگزاری آیین بزرگداشت است؛ بهتر است این آیین و همایش سالانه، صرفا منحصر به یک روز نشود.

سیدعلی احمدی ابهری در ادامه سخنان خود تصریح کرد: زمانی که هیات رئیسه اتحادیه بین المللی نسخ خطی اسلامی را از کمبریج به ایران دعوت کرده بودیم، خوب به یاد دارم که  ایشان در بازدید از کتابخانه ها و نسخ خطی کشور، با جمع بزرگی از افراد فهرست نگار و مصحح مجرب و برجسته روبرو و مشاهده فعالیت فعالان نسخ خطی ایران برای آنها بسیار قابل توجه بود.

لازم است از طرف دولت، از فعالان نسخ خطی، حمایت جدی از آنها شود

وی در پایان سخنرانی درخصوص ضرورت حمایت دولت از نسخ خطی و فعالان این حوزه گفت و تاکید کرد: فعالان حوزه نسخ خطی، هنوز یک تشکل جدی ندارند، بنابراین لازم است از طرف دولت، حمایت جدی از آنها شود، این یک ضرورت است که  اتحادیه نسخ خطی ایران را ایجاد کنیم. در راستای توجه به حوزه نسخ خطی، لازم است 4 انجمن فرهنگی با همکاری وزارت ارشاد ایجاد شود. درحال حاضر انجمن فهرست نگاران وجود دارد و نیاز است که انجمن مصححان، مرمت گران و انجمن کتابداری و اطلاع رسانی نسخ خطی ایران نیز به دنبال آن، ایجاد شود؛  قطعا با ایجاد این انجمنها و با حمایت های دولت، فعالیت حوزه نسخ خطی، بیش از پیش در کشور توسعه خواهد یافت.

/ 0 نظر / 23 بازدید