# چهاردهمین_بزرگداشت_حامیان_نسخه_های_خطی

ضرورت برقراری ارتباط میان کتابخانه های دنیای اسلام برای ایجاد مجموعه غنی نسخ خطی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ابتدای سخنرانی به تقدیر و تشکر از برگزارکنندگان همایش پرداخت و  در ادامه گفت: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید