# کتابخانه_ملی_فرانسه

آشنایی با نسخ خطی فارسی کتابخانه ملی فرانسه

مقدمه پیدایش نخستین کتابخانههای ملی به قرنهای 15و16 باز میگردد، مانند کتابخانه مارچانا در ونیز (1468)؛ کتابخانه ملی فرانسه(1537)؛ کتابخانه اتریش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 111 بازدید