نسخ خطی، میراث هویت، شرافت، فرهنگ و هویت و اخلاق ملت ایران است.

در این مراسم، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، به ایراد سخنانی درخصوص جایگاه و ارزش نسخ خطی در حفظ فرهنگ و هویت ایرانی - اسلامی پرداخت و در ابتدای سخنان خود اظهار داشت: امروز کتابخانه ملی مسرور است از حضور عزیزان و بزرگان و فرهیختگانی که به جمع صمیمی این جلسه گرمای خاصی بخشیدند، این جایگاه، خانه شماست و ما تلاش می کنیم که خانه دار خوبی برای شما فرهیختگان باشیم.

 وی در این همایش و در جمع استادان و متخصصان نسخ خطی گفت: فرهنگ بن مایه همه فضیلتهاست و توسعه بدون فرهنگ، به مقصد نخواهد رسید. نتیجه تلاش شما عزیزان در طی این سالها، هویت بخشی به جامعه و نظام اسلامی در ایران است. اساسا رابطه مستقیمی بین حوزه تمدن، فرهنگ ایرانی و منابع خطی وجود دارد و شما حامیان نسخ خطی، درواقع حامیان هویت و فرهنگ ایرانی اسلامی هستید.

 تولید و بازتولید هویت، به بقای نظام سیاسی، تداوم حیات فرهنگی و ارتقای هویت ملی کمک موثری خواهد کرد

صالحی امیری گفت: ایران، اسلام، زبان فارسی، کتاب، قلم ونسخه خطی، همگی ارزشهای بنیادی هویت ما و دانشمندان و فرهیختگان به عنوان حامیان فرهنگ نیز بخشی از هویت فرهنگی ما هستند. از این منظر باید بدانیم که تولید و بازتولید هویت، به بقای نظام سیاسی، تداوم حیات فرهنگی و ارتقای هویت ملی کمک موثری خواهد کرد.

 کتابخانه ملی 8 برنامه اساسی برای توسعه فرهنگی کشور در نظر دارد

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، در خصوص برنامه های پیش بینی شده کتابخانه ملی در سال 94 اعلام کرد: کتابخانه ملی 8 برنامه اساسی برای توسعه فرهنگی کشور در نظر دارد که یکی از آنها، توسعه و حفاظت از نسخ خطی است. در این خصوص برنامه گسترده ای در نظر داریم که در داخل و خارج از کشور به منابع فارسی یا عربی نسخ خطی دسترسی پیدا کنیم.

 حدود 400 هزار نسخه خطی نزد مردم وجود دارد

وی افزود: براساس آمار، نزدیک به یک میلیون نسخه خطی در حوزه شبه قاره، نیم میلیون نسخه خطی در آسیای میانه و  در داخل کشور نیز حدود 400 هزار نسخه خطی نزد مردم وجود دارد.

 کتابخانه ملی تنها 38 هزار نسخه خطی وجود دارد

صالحی امیری تصریح کرد: اما در کتابخانه های معتبر کشور این رقم بسیار پایین است. به عنوان مثال در کتابخانه ملی تنها 38 هزار نسخه خطی و 34 هزار نسخه چاپ سنگی وجود دارد. ما در زمینه حفظ نسخ خطی، رسالت مشترکی داریم و آن اینکه با همکاری یکدیگر، مخازن کشور را از نسخ خطی پر کنیم تا میراث هویت و فرهنگ این کشور باشد. این نسخ خطی، میراث هویت، شرافت، فرهنگ و هویت و اخلاق ملت ایران است.

 برنامه بزرگ سال 94 کتابخانه ملی با همکاری دولت تدبیر و امید در جهت توسعه منابع ارزشمند فارسی و عربی

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی در پایان سخنان خود تصریح کرد: کتابخانه ملی، در جهت برگزاری تمام نشست های فرهنگی موثر در جهت تعالی و توسعه فرهنگی کشور، آمادگی خود را اعلام می کند. امیدوارم این نشست، درجهت برنامه بزرگی که برای سال 94 و با همکاری دولت تدبیر و امید در جهت توسعه منابع ارزشمند فارسی و عربی و خصوصا منابع اسلامی در نظر داریم، سرآغاز و سرفصل موثری باشد.

/ 0 نظر / 27 بازدید