احیای همه نسخ خطی و کتاب های نفیس از ضروریات است

یش از 8 هزار ناشر فعال، فیپای الکترونیکی خود را از کتابخانه ملی دریافت می کنند


رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی در
ادامه با اشاره به فعالیت های سازمان، تصریح کرد: کتابخانه ملی در طول سال
فقط سه روز، یعنی اول فروردین، 10 محرم و 21 ماه رمضان تعطیل است.

 

دکتر صلاحی گفت: فرصت خوبی برای ناشران
فراهم کردیم و افتخار داریم که امروز 8 هزار ناشر فعال عضو الکترونیک
سازمان اسناد و کتابخانه ملی هستند و بدون نیاز به مراجعه حضوری می توانند
خدمات فیپای الکترونیکی بگیرند.

 

وی با اشاره به سه خدمت همزمان  و منحصر
به فرد کتابخانه ملی در جهان در حوزه مرجع مجازی ادامه داد: 130 هزار عضو
داریم و روزانه 2 هزار نفر به سازمان با شرط حداقل دانشجوی کارشناسی ارشد
مراجعه می کنند.

 

سال گذشته بزرگترین مجموعه  نسخ خطی و چاپی به کتابخانه ملی اهدا شد


دکتر صلاحی با اشاره به اهدای بزرگترین
مجموعه نسخ خطی و چاپی در سال گذشته افزود: بزرگترین اهدای کتاب چاپی در
سال گذشته رقم خورد و بیش از 55 هزار کتاب چاپی به کتابخانه ملی هدیه شد.

همچنین بزرگترین اهدای نسخ خطی و
نفیس در سال گذشته انجام شد و بیش از 1200 نسخه چاپ سنگی و خطی اهدایی
داشتیم. وی تصریح کرد: تعدادی از علما نیز کتابخانه شخصی خود را به
کتابخانه ملی هدیه کردند.

 

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی گفت:
اسناد دوره مشروطیت، دفاع مقدس و انقلاب اسلامی، نهضت ملی شدن نفت، نهضت
جنگل و نواب صفوی یک بار دیگر بازیابی شده و بیش از 2 هزار ساعت از تاریخ
انقلاب اسلامی را به عنوان تاریخ شفاهی ثبت و ضبط کردیم.

 

وی ادامه داد: در دو سال گذشته تلاش کردیم
تا از امحای اسناد در دستگاه های دولتی جلوگیری کنیم و این کار انجام شد.
دکتر صلاحی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت حفظ نسخ خطی تأکید کرد و از
ملت ایران خواست تا نسخ خطی و میراثی که متعلق به این ملت است را هدیه
کنند و یا سازمان اسناد را امین خویش بدانند تا امانتداری کرده و از حوادث
تخریب صیانت کند.

 

نگهداری اسناد و منابع در شرایط غیر استاندارد، خیانت به میراث مقدس ملت است


دکتر صلاحی با بیان این که سازمان ماهیتی
علمی و تحقیقاتی دارد، گفت: همه تلاش ما این است که در عرصه دیجیتالی کردن
اسناد، استانداردی تولید کنیم تا مدیریت درستی در این زمینه داشته باشیم.
سال گذشته 44 هزار عنوان، معادل 11 میلیون و 500 هزار صفحه کتاب اسکن شد و
در سایت کتابخانه ملی قرارگرفت.

 

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی با
اشاره به این که اگر کتاب ها و اسنادی که در خانه ها و کتابخانه های
غیراستاندارد نگهداری می شود، خیانت به میراث مقدس این ملت است، گفت: امروز
برای نگهداری و مرمت کتاب ها علمی وجود دارد و در جمهوری اسلامی برای
نگهداری چنین اسنادی، هزینه شده است.

 

سه نهضت دیجیتالی کردن اسناد، تایپ و ترجمه به زبان های زنده دنیا دنبال شود


وی اظهار کرد: در سال گذشته،‌ بیش از 42
عنوان کتاب چاپ کردیم و فهرست 330 هزار نسخ موجود در داخل ایران را در حال
انتشار داریم که 20 جلد آن در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران عرضه شد و
امیدواریم سال بعد 20 جلد دیگر عرضه شود.

 

دکتر صلاحی با اشاره به این‌که تاکنون با 9
کشور ارتباط برقرار شده و بیش از 1500 خارجی نیز از کتابخانه ملی
بازدیدکردند، گفت: تا کنون پنج اثر از جمله اسناد دوره صفوی،‌ خمسه نظامی‌،
شاهنامه بایسنقری‌ و نقشه‌های دوره قاجار  را در یونسکو ثبت جهانی کردیم.
 10 اثر از جمله اذان مرحوم مؤذن‌زاده‌، سند جان مرجان درباره خلیج فارس و
اسناد شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را نیز ثبت ملی شده است.

 

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی همچنین
عنوان کرد: باید سه نهضت از جمله دیجیتالی کردن اسناد و کتاب‌ها و تایپ‌ و
ترجمه به زبان‌های زنده دنیا دنبال شود.

 
/ 0 نظر / 5 بازدید